Aug 15, 2012

ကဗ်ာခ်စ္သူ


ကဗ်ာ ခ်စ္တယ္
ကဗ်ာ ဖတ္တယ္
ကဗ်ာ ရြတ္တယ္
ကဗ်ာ ေတြေဝဖန္တယ္
ကဗ်ာ မေရးဘူး
ကမာၻ ပ်က္မွာထက္
ကဗ်ာပ်က္မွာ ပိုေျကာက္လို့ .....

ေဂါ့သစ္


No comments:

Post a Comment